Specs

Specs

Frølageret kan rumme 300 personer (uden inventar)

Udstyr i salen

 • Lysanlæg (lysmixer MA: Lightning Commander ch.24 og 21 stk. 300w Par lamper + farvefiltre samt 2 stk. PSL Raptus 2 x 250 w diskolyseffekter)
 • Scene (6 m bred, 4 m dyb og 40 cm høj. Scenemodulerne måler ca. 1 x 2 m. Der er 4 stk løse moduler, som kan bruges til at udbygge scenen eller til trommepodium m.m.)
 • Borde (12 stk a 70 x 70 cm og 12 stk a 70 x 140 cm)
 • Stole (150 stk)
 • Café-ståborde (10 stk. 115 cm høje, bordplader Ø 60 cm)
 • Tavle/whiteboard
 • Bar (glas, krus/kopper, fyrfadslys + stager, opvaskemaskine, tallerkener, bestik)
 • Garderobe: 8 garderobe stativer.
 • Klaver
 • Videoprojektor

Leje af ekstraudstyr

 • PA-anlæg: 1.500,- kr.
 • Lyd- og lystekniker: Pris efter aftale. Hvis man har egen lydmand med, skal han godkendes af Kulturmaskinen.

Rengøring

 • I forbindelse med møder, foredrag, kurser, konferencer og lignende: 1.200,- kr. + salleje
 • I forbindelse med koncerter, festarrangementer og møder med spisning: 2500,- kr. + salleje

Borddækning, duge, blomster og lignende er ikke inkluderet i ovenstående priser.

Arrangører afleverer salen og alle brugte lokaler, som de modtages. Er lokalerne efter arrangørens vurdering ikke rengjorte ved ankomst, skal dette meddeles Kulturmaskinen, før arrangementet begynder. Efter endt optræden skal oprydning/rengøring straks påbegyndes. Det er til enhver tid Kulturmaskinens personale, der afgør, hvornår rengøringen er fuldstændig. Kulturmaskinen stiller div. rengøringsmidler samt gulvvaskemaskine til rådighed. Det er også muligt at købe rengøring.

 • Borde og stole skal tørres af og stilles på plads. Stolene i salen skal stables i søjler med max. 8 stole i hver.
 • Gulvet skal fejes og derefter vaskes.
 • Øl- og sodavandsflasker skal tømmes og sorteres i kasser.
 • Vinflasker tømmes og stilles i baren.
 • Lysestager, kopper, glas og evt. samles i baren og vaskes i opvaskemaskinen.
 • Scene/sale, foyeren, toiletter og andre benyttede lokaler skal rengøres.
 • Der må ikke slås søm og lignende i væggene, eller sættes noget op der efterlader mærker på væggene – der må ikke sættes noget op på vinduer og glasfacaden.
 • Det er ikke tilladt at bruge popcorn, sæbeboble, skum eller konfettikanon.
 • Plakater, dekorationer, tape og lignende, der er ophængt i salen og andre lokaler fjernes.
 • Ind- og udgange ved Kulturmaskinen skal være ryddet for eventuelle flasker/affald og skiltning.
 • Affaldssække skal smides i affaldscontaineren.
 • Alle døre og vinduer lukkes, og lyset slukkes, når lokalerne forlades.

Drikkevarer

Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer. Kontakt Tenna, tcp@odense.dk angående barsalg.
Der må ikke udskænkes alkohol til personer under 18 år på Kulturmaskinen. Det er arrangørs ansvar at håndhæve denne lovgivning. Barpersonalet skal være over 18 år.

Ro og orden

Det er til enhver tid arrangøren, der har det fulde ansvar for ro og orden. Hvis arrangøren mister kontrollen med arrangementet (hærværk, slagsmål og lignende), vil Kulturmaskinens personale øjeblikkeligt stoppe arrangementet og om nødvendigt tilkalde politiet.

Polititilsyn

Odense Politi har ret til tilsyn ved alle offentlige arrangementer på Kulturmaskinen. Kulturmaskinens personale skal kontaktes, når Odense Politi laver tilsyn på Kulturmaskinen.

Erstatning

Arrangøren vil blive opkrævet erstatning for skader på facaden samt for ødelagt inventar og lyd- og lysudstyr som følge af overbelastning, misbrug, hærværk, tyveri eller lignende.

Lydniveau

Det er til enhver tid Kulturmaskinen, der bestemmer lydniveauets øvre grænse. Dette er kun aktuelt, når der bruges elektrisk forstærkning. Under evt. lydprøve og under selve arrangementet skal vinduer og yderdøre være lukkede.

KODA/Gramex

For arrangementer med levende musik eller diskotek skal der ifølge lovgivningen betales afgift til KODA (KOmponist-rettigheder i DAnmark). Læs mere på www.koda.dk
Kodeafregning afregnes efter aftale igennem Kulturmaskinen.

Rygepolitik

Der er rygeforbud i Kulturmaskinen.

Rygeforbuddet betyder, at der ikke må ryges indendørs i Kulturmaskinen. Rygeforbuddet gælder for alle! Kulturmaskinen har valgt at håndhæve rygeforbuddet med et smil og en venlig henstilling, om ikke at ryge indendørs i husene. Det er arrangørens opgave, at informere og håndhæve rygeforbuddet. Det er ikke arrangørens opgave, fysisk, at bortvise gæster, der ikke overholder rygeforbuddet! Dog undtaget er security/dørmænd af Odense Politi godkendt og autoriserede som security/dørmænd. Skulle det ske, at en bruger gentagende gange og efter venlig henstilling, ikke vil rette sig efter forbuddet, er absolut sidste udvej at tilkalde politiet.

Opbevaring af diverse effekter

Opbevaring af diverse effekter på Kulturmaskinen sker på eget ansvar! Kulturmaskinen har ingen forsikring og påtager sig intet erstatningsansvar for tab eller skade som følge af fx tyveri, hærværk, brand og oversvømmelse.

Strejke/force majeure

Kulturmaskinen er ikke forpligtet til at finde andre lokaler til arrangører i tilfælde af strejke, konflikter eller force majeure, hvor Kulturmaskinen ikke kan benyttes på grund af samme. Kulturmaskinen forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer, hvis det ikke er muligt at lave PR i tilfælde af strejke, konflikter og force majeure.

Aflysning

Hvis arrangøren ser sig nødsaget til at aflyse arrangementet, skal det gøres med mindst en uges varsel. Det er arrangørens pligt at informere pressen om evt. aflysninger af arrangementer. Aflysning skal meddeles Kulturværkstedets ledelse. Hvis aflysningsvarsel ikke overholdes, opkræves leje for lokale og bestilt ekstraudstyr.

Entré

Der må gerne tages entré ved arrangementer i salen og caféen. Arrangøren har selv ansvar for den økonomiske side af arrangementet (honorar, entré) og er selv ansvarlig for evt. momsafregning m.v.

Afregning

Alle udgifter vedr. arrangementet afregnes kontant efter arrangementet. Regning kan også fremsendes efter aftale med Kulturværkstedet.

Nødudgange/flugtveje

Nødudgangslyset skal være tændt under arrangementet. Nødudgange/flugtveje skal være passable i hele deres bredde. Der må altså ikke stilles materiale af nogen art foran eller i nødudgangene. Biler må ikke parkeres foran nødudgange/flugtveje.

Driftsjournal

Driftsjournal (brandtjek) foretages af Kulturmaskinens personale. Arrangøren er forpligtet til at sætte sig ind i Kulturmaskinens brand- og evakueringsinstruks samt til ikke at lukke flere personer ind, end brandmyndighederne tillader.

Personale

Afhængig af arrangementets størrelse vil en eller flere af Kulturmaskinens medarbejdere være til stede under hele arrangementet. Desuden skal arrangøren sikre bemanding bestående af voksne og ædru folk. Ved arrangementer med børn og unge skal der være et tilstrækkeligt antal voksne tilstede. Ved større koncerter, fester og lignende skal der være et tilstrækkeligt antal kontrollører tilstede. Kulturmaskinen bestemmer antallet. I tilfælde af udskænkning af øl, vin og spiritus, skal barpersonalet være fyldt 18 år. Ved arrangementer fredag, lørdag og udenfor Kulturmaskinens normale åbningstid, skal der, hvis arrangøren ikke har entré i foyeren, være en voksen og ædru person til at føre opsyn i foyeren. Dette bl.a. for at sikre, at publikum ikke tager drikkevarer med ind, og for at uvedkommende ikke ‘hænger ud’ i foyeren.

Følg os

Bliv aktivt opdateret. Her vil du som
den første få nyheder om nye koncerter m.m.

Tilmeld
Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage
nyheder, tilbud, konkurrencer og andre fordele.