Kulturens Døgn 2024 - 3. maj kl. 16.00 – 4. maj kl. 16.00

Kulturens Døgn 2024

3. maj kl. 16.00 – 4. maj kl. 16.00

Hvad er Kulturens Døgn?
Kulturens Døgn er et nyt arrangement Odense, som har det primære fokus at synliggøre Odenses rige kulturliv, de mange kulturaktører og de mange steder og måder man som borger kan opleve og især deltage i kultur. Det gøres ved samle så mange kulturarrangementer som muligt i løbet af de 24 timer, Kulturens Døgn varer.

Kulturens Døgn skabes af og for Odenses kulturaktører. Både de helt store institutioner og den enkelte kunster, kulturskole eller forening. Projektets succes afhænger af, at Odenses kulturaktører byder ind med indhold. Hver aktør må overveje om og i hvilken grad, de hver især kan byde ind med enten nyt eller eksisterende programindhold til årets udgave af Kulturens Døgn. Det er naturligvis også ok at sige nej tak.

Odense Byråd har afsat midler til at etablere projektet i 2024 og 2025 til at koordinere, formidle og promovere kulturaktørerne og kulturtilbuddene i Odense igennem Kulturens Døgn.

Hvem kan være med?
I Odense er vi beriget af at have et meget diverst kulturliv, som rummer mange både store og små kulturaktører. Som aktør kan man være en del af programmet uanset, om man er kulturinstitution, kulturskaber, kunstner, kulturskole, kreativt værksted, uddannelsesinstitution, har afgang til en specielle lokationer eller noget helt andet. Det eneste krav er, at arrangementet har en forankring i kultur.

Hvordan kan man være med?
Kulturens Døgn er igangsat med meget kort aftræk. 

3. og 4. maj er er lige om hjørnet. Vi ved godt, at mange af jer allerede har lagt planer for weekenden for længe siden. Derfor er det vigtig for os at understrege, at det er helt frivilligt om, og i hvilket omfang, man kan byde ind med indhold. Vi har et princip om, at det skal være nemt af deltage som kulturaktør. Derfor deltager alle aktører på egne præmisser og i det omfang, det kan lade sig gøre.

For nogen betyder det måske, at det giver blod på tanden til at finde på noget nyt og anderledes. Måske endda sammen med nye samarbejdspartnere. For andre betyder det måske, at man kan byde ind med det indhold, man i forvejen har på programmet de datoer. En eksisterende forestilling eksempelvis. Begge dele er meget velkomne i programmet.

Hvad kræver det at være med?
Som medvirkende med et arrangement ind i Kulturens Døgn vil I blive bedt om at indsende nogle programinformationer og at udfylde et evalueringsskema. Ellers kræver det ikke andet, end det I normalt gør i forbindelse med et arrangement.

Kan jeg søge penge til mit arrangement?
Har I behov for et bidrag til at afholde ekstraordinære produktionsudgifter i forbindelse med Kulturens Døgn, kan der hurtigt og enkelt søges tilskud her: Podio

Formål med Kulturens Døgn:

 • At gøre det lettere for nye generationer af odenseanere at blive en del af byens kunst- og kulturliv.
 • At skabe synlighed og tilgængelighed omkring byens kulturtilbud og muligheder i forhold til at opleve og deltage i kunst og kultur for byens (primært) børn og unge.
 • At give byens kulturtilbud mulighed for at inkludere nye befolkningsgrupper og vise de undervisningstilbud som odenseanerne kan bruge i deres fritid. 


Værdier og kriterier til prioritering af ansøgninger til puljen i forbindelse med Kulturens Døgn:

 • Arrangør er selvkørende og har ikke brug for hjælp
 • Samarbejdsprojekter mellem odenseanske aktører
 • Viser byens kunst- og kulturliv frem for publikum gennem rundvisninger, alternative samarbejder eller overraskende kunst- og kulturoplevelser
 • Unikke arrangementer og events
 • Arrangementer, der åbner et kulturelt eller kreativt fællesskab, man kan blive en del af.
 • Arrangementer, der viser, at man kan være kulturelt udøvende selv. Fx workshop
 • Arrangementer der inddrager publikum
 • Viser det lokale vækstlag
 • Bruger særlige byrum og steder i centrum af Odense

For etablerede kulturinstitutioner vurderes i hvor høj grad projektet omhandler særlige samarbejder, der falder udenfor institutionens almindelige aktivitetsområde.

Hvad giver vi ikke til:

 • Arrangementer, der ikke handler om kunst og kultur og fællesskaber heri.
 • Kommercielle arrangementer/kommercielle arrangører
 • Arrangementer med religiøst eller politisk indhold
 • Udgivelser og indspilninger
 • Drift- og etableringsudgifter


Værd at vide om tilskud:

 • Der kan søges tilskud op til 10.000 kr.
 • Der kan søges til produktion og honorar (primært kunstner). Markedsføring føres centralt fra Kulturmaskinen
 • Der er ikke krav om udspecificeret budget, men ansøger skal notere, hvad tilskuddet forventes brugt på. Kulturmaskinen kan anmode om budget ved behov.
 • Tilskud udbetales ved fremsendelse af enten bekræftelse på samarbejde, lån/leje af venue eller anden dokumentation for gennemførsel af projekt.


Afrapportering:

 • Efter Kulturen Døgn sendes afrapportering til Odense Kommune. Afrapporteringen skal indeholde:
 • Beskrivelse af projektets afvikling, gik det som forventet?
 • Hvor mange deltog (Antal)?
 • Hvad gik godt, hvad gik ikke så godt?
 • Vedhæft gerne fotos af afviklingen
 • Eventuelle tilbagemeldinger fra publikum i forhold til Kulturens Døgn?
 • Vil ansøger være med igen næste år? Må vi gemme kontaktoplysninger?
 • Vil være frivillig til Kulturens Døgn i 2025 – ex. Dele programmer ud, sætte plakater op, være guides under Kulturens Døgn?


Hvis du ønsker at deltage, så kontakt programkoordinator mig på rassf@odense.dk.

Kontakt mig også meget gerne med både idéer og spørgsmål.

FAQ kulturens Døgn

Hvornår forgår Kulturens Døgn?

Kulturens døgn foregår i 2024 fra fredag 3. maj klokken 16.00 til lørdag 4. maj kl. 06.

Hvor lang tid varer det?
Kulturens Døgn varer i hele tidsrummet mellem 3. maj kl. 16.00 til 4. maj kl. 16.

Er kulturens døgn en årligt tilbagevendende begivenhed?
Kulturens Døgn har en politisk bevilling for 2024 og 2025. Det betyder, at der med sikkerhed kommer et kulturens døgn i de to år. Om det derefter fortsætter, afhænger dels af erfaringerne fra og tilbagemeldingerne på disse to år og dels af, om det prioriteres politisk at afsætte midler til det.

Hvornår bliver programmet offentliggjort?
Programmet offentliggøres hurtigst muligt. Kulturens Døgn 2024 er arrangeret med meget kort aftræk. Det betyder at programmets indhold udvikles og tilrettelægges løbende i månederne op til at Kulturens Døgn løber af stablen for første gang. Så snart en programplatform er på plads lanceres denne. Sandsynligvis sker det medio april.

Hvor mange penge er der afsat til kulturens døgn?
Odense Byråd har afsat 750.000 kr. om året i 2024 og 2025 af til Kulturens Døgn. Pengene anvendes dels til programtilrettelæggelse og formidling og dels til en tilskudspulje, som kulturaktører kan søge.

Hvor foregår Kulturens Døgn?
Kulturens døgn foregår i Odense med et fokus på at samle arrangementer i Odense centrum.

Kan man lave noget, der ikke foregår i centrum?
Man kan sagtens have aktiviteter med i programmet, som ikke er placeret i Odense centrum.

Hvad er akserne i Kulturens Døgn?
Kulturens døgn har to hovedakser, som binder centrale kulturplaceringer sammen. Den ene akse går fra HC Andersens Hus gennem Vestergade til Brandts. Den anden går fra Byens Ø over Byens Bro til Ove Sprogøes Plads

Hvor kan man søge om tilskud til en aktivitet?
Du kan søge tilskud til et arrangement under kulturens døgn her: Podio

Hvordan bliver Kulturens Døgn Markedsført?
Kulturens Døgn markedsføres så bredt som muligt til Odenses borgere.

Kan jeg aflyse et event?
Hvis du har et arrangement med i programmet, som du har brug for at aflyse eller ændre, så skriv til rassf@odense.dk

Hvornår er der deadline for tilmelding af arrangementer?
Der er som sådan ikke nogen tilmeldingsfrist. Vi kan komme arrangementer i programmet løbende.

Hvem koordinerer programmet?
Rasmus Fribo fra Kulturmaskinen samler de indmeldte arrangementer i programmet for Kulturens Døgn. Skriv til ham på rassf.dk, hvis du vil have noget med i programmet.

Hvorfor laves der et Kulturens Døgn?
Kulturens Døgn er et ønske fra Odense byråd om at styrke Odenses borgeres kendskab til og brug af de mange kulturtilbud, Odense rummer. Både for at synliggøre det store kulturelle udbud og for at understøtte, at kultur er en central del af et menneskeliv – både når man oplever den og nar man deltager i den selv.

Hvor mange penge kan man søge?
Puljen der er opsat i forbindelse med Kulturens Døgn har en beløbsgrænse på 10.000kr. pr ansøgning. Beløbet er fastsat ud fra et princip om, at midlerne skal kunne tilfalde så mange ansøgere som muligt. Søg den her: Podio

Kan man søge til flere arrangementer?
Man kan som arrangør godt søge til flere arrangementer. Det kan gøres samlet i en ansøgning, eller med en ansøgning til hvert arrangement.

Hvem vurderer min ansøgning?
Ansøgningerne bliver behandlet af medarbejdere i By- og Kulturforvaltningen.

Hvordan vurderes min ansøgning?
Hver ansøgning vurderes individuelt og ud fra egne præmisser. Behandlingen af ansøgninger søger at understøtte, at programmet for Kulturens Døgn bliver så bredt og interessant som muligt.

Hvad er formålet med puljen?
Puljen er opsat som en mulighed for Kulturaktører, der bidrager med arrangementer under Kulturens Døgn til at søge et bidrag til at dække ekstraordinære produktionsudgifter for deres arrangementer. Puljen er ikke tiltænkt fuldfinansiering af arrangementer, men tilskud til produktionsudgifter.

Kan jeg stadig deltage selvom jeg har fået afslag på min ansøgning?
Absolut. Afgørelsen omkring en eventuel ansøgning til puljen vedrørende Kulturens Døgn har ikke noget med programlægningen at gøre. Hvis du vil have et arrangement med i programmet, så skriv til rassf@odense.dk

Hvor hurtigt får jeg svar på min ansøgning?
Puljen behandles relativt hurtigt og løbende. Du kan forvente svar på din ansøgning inden for et par uger af indsendelsesdatoen.