Mødelokale i Kulturmaskinen

Mødelokale Andersen

Mødelokalet "Andersen" er opkaldt efter H.C. Andersen, fynsk digter, og andre Andersen’er på Fyn.
Standard opstilling til 35 personer, mulighed for omstilling til biograf-opstilling med plads til 60-70 personer.

Kulturmaskinens mødelokaler er tilgængelige mandag til torsdag kl. 8-22.

Booking forespørgsler kan sendes via e-mail til:km-udlejning@odense.dk

Priser

Kategori Varighed Pris
Kategori 1 1/3 dag 350 kr.
Kategori 1 1/2 dag 700 kr.
Kategori 1 1/1 dag 1000 kr.
Kategori 2 1/3 dag 1000 kr.
Kategori 2 1/2 dag 2000 kr.
Kategori 2 1/1 dag 2900 kr.

Kategori 1 - Ikke-kommerciel anvendelse

Mødelokalerne lejes ud til ikke-kommerciel anvendelse af f.eks. foreninger, amatørforedragsholdere, debatklubber, særlig undervisning og interessesamvær. Ydermere for politiske partier, institutioner, stats-, regions- og primærkommunale organisationer – til offentlige såvel som til lukkede arrangementer.

Der må gerne opkræves entre eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved pågældende og senere lignende arrangementer, mens egentlig kommerciel virksomhed, reklamekampagne eller lignende aktivitet med erhvervs- eller privatøkonomiske formål falder under kategori 2.

Egentligt varesalg må ikke finde sted i lokalerne.

Kategori 2 - Kommercielle formål

Mødelokalerne kan i begrænset omfang (1. kategori har førsteprioritet) udlejes til kommercielle arrangementer. Dvs. arrangementer/møder afholdt af f.eks. virksomheder, salgsorganisationer, bureauer, selskaber og enkeltpersoner med CVR-nummer og selskabs form af: IS/IVS/PMV/A.M.B.R/ApS/AS.

Eventuelle produkter må ikke direkte formidles/sælges fra Kulturmaskinen.

Firmakonferencer, særlige personalemøder, receptioner, castings, medlemshvervning og lign. kan være i denne kategori.

Private fester, som f.eks. fødselsdage, konfirmationer, bryllupper og lign. kan ikke afvikles i mødelokalerne.

Afregning

Afregning sker via faktura efter mødets afholdelse.

Ved reservation af mødelokaler til gentagne møder i en periode betales ved første møde.

Betaling foregår ved fremsendelse af faktura (gerne til EAN-nr.) og pålægges et ekspeditionsgebyr på 50 kr.

Fælles regler for brug af mødelokalerne

Ved reservation af mødelokale oplyses navn på forening, virksomhed, klub el.lign., samt formål med arrangementet. Desuden opgives navn, adresse, tlf.nr. samt e-mailadresse på den ansvarlige kontaktperson.

Til fremsendelse af faktura oplyses CVR- eller CPR-nummer og evt. EAN-nummer.

Kontaktpersonen gøres bekendt med reglerne for brug af Kulturmaskinens mødelokaler og udstyr, og er overfor Kulturmaskinen ansvarlig for afregning af leje, rengøring af lokalet og evt. forvoldte skader på inventar eller anden misbrug af lokaler og udstyr.

Kulturmaskinen sørger for standardopstilling af møbler og inventar i mødelokalerne. (Se opslag i hvert lokale.) Brugerne kan efter behov møblere om, men skal aflevere lokalet i standardopstilling og i øvrigt rengjort.

Lokalerne kan tages i brug fra det tidspunkt lejemålet er opført til og skal forlades på det tidspunkt, der er anført som sluttid. Der kan kun bookes hele klokkeslæt.

Der må ikke uden særlig aftale medbringes egne mad- eller drikkevarer.

Forplejning skal bestilles ved Tenna på: km-udlejning@odense.dk

Aflysning af lokalebrug skal ske senest 10 dage før mødedatoen. I modsat fald hæftes for lokalelejen, hvilket også gælder helt ikkevarslet udeblivelse fra et reserveret mødelokale.

AV-udstyr

Følgende AV-udstyr er, ved forudbestilling, til disposition i mødelokalerne:

  • Konferenceskærm
  • Whiteboard m/ flipover


Det forudsættes som udgangspunkt, at lejer selv kan tilslutte og betjene det tekniske udstyr.