Foreninger & frivillige

Robin Hood-modellen

Alle skal kunne være med - derfor har vi særlige priser og vilkår for foreninger med kulturelle/kunstneriske formål, kunstnere, kulturinstitutioner og co-produktioner.

Priser: Foreninger og frivillige

  Pris 2022 Inkluderet /OBS
Konferencer møder og lignende i hverdagene. 1/3 dag = ca. 4 timer 400,- Eks. køkken. Inkl. forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene. 1/2 dag = ca. 8 timer 750,- Eks. køkken. Inkl. forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring
Konferencer møder og lignende i hverdagene. Hel dag = ca. 12 timer 1000,- * Eks. køkken. Inkl. forbrug og lejer står 100% selv for stoleopsætning oprydning/rengøring

Adgang til køkkenet tilkøbes for 1.500 kr.
*Ved længerevarende leje kontakt Kulturmaskinen.

Kulturelle og kunstneriske formål samt almennyttig anvendelse (har førsteprioritet)

Oluffa lejes primært ud til kulturelle formål og almennyttig anvendelse af eks. foreninger, debatklubber, særlig undervisning og interesse samvær under forudsætning af at arrangementet afholdes uden profit for øje og at lejer ikke er en privat virksomhed eller anden selskabsform, hvor det overordnede formål er at skabe et udbytte. Ydermere kan politiske partier, institutioner, primærkommunale organisationer falde under denne kategori, hvis formålet med arrangementet vurderes at falde indenfor et kommunalt støtteberettiget formål. Vurderingen foretages af Kulturmaskinen.

Der må gerne opkræves entre eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved arrangementet.

Eksempler på arrangementer i denne kategori kan være en forenings kunstudstilling, en forening eller skoles debataften, foreningens generalforsamling eller bestyrelsesmøde. Foreninger, der af Odense Kommune er godkendt som folkeoplysende foreninger, vil være i denne kategori.