Priser

Priser

Oluffa kan bruges til forskelligartede og mangfoldige projekter, så vi har sammensat en række forskellige udlejningspakker, så du kan vælge den version, der passer til dit arrangement:  

Priser: Private og offentlige virksomheder samt private

  Pris 2022 Inkluderet /OBS
Receptioner/private arrangementer i weekenden 4.000,- * Eks. køkken. Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring.
Konferencer møder og lignende i hverdagene. 1/3 dag = ca. 4 timer 1.200,-  Eks. køkken. Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring.
Konferencer møder og lignende i hverdagene. 1/2 dag = ca. 8 timer 2.200,- Eks. køkken. Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring.
Konferencer møder og lignende i hverdagene. Hel dag = ca. 12 timer 3.000,- * Eks. køkken. Inkl. stoleopsætning, forbrug og slutrengøring.

Adgang til køkkenet tilkøbes for 1.500 kr.
*Ved længerevarende leje kontakt Kulturmaskinen.

Kulturelle og kunstneriske formål samt almennyttig anvendelse (har førsteprioritet)

Oluffa lejes primært ud til kulturelle formål og almennyttig anvendelse af eks. foreninger, debatklubber, særlig undervisning og interesse samvær under forudsætning af at arrangementet afholdes uden profit for øje og at lejer ikke er en privat virksomhed eller anden selskabsform, hvor det overordnede formål er at skabe et udbytte. Ydermere kan politiske partier, institutioner, primærkommunale organisationer falde under denne kategori, hvis formålet med arrangementet vurderes at falde indenfor et kommunalt støtteberettiget formål. Vurderingen foretages af Kulturmaskinen.

Der må gerne opkræves entre eller deltagerbetaling til dækning af udgifterne ved arrangementet.

Eksempler på arrangementer i denne kategori kan være en forenings kunstudstilling, en forening eller skoles debataften, foreningens generalforsamling eller bestyrelsesmøde. Foreninger, der af Odense Kommune er godkendt som folkeoplysende foreninger, vil være i denne kategori.